"Grafička dorada podrazumeva završni proces kojim štampani materijal dobija svoj konačni oblik."Naša štamparija brzo i efikasno pruža usluge dorade. Grafička dorada podrazumeva završni proces kojim štampani materijal dobija svoj konačni oblik, zato joj se pristupa sa posebnom pažnjom.

U našoj štampariji nudimo usluge:

  • Tvrdog koričenja sa sito štampom na koricama

  • Savijanja

  • Bigovanja

  • Perforacije

  • Numeracije

  • Štancovanja

  • Klamovanja

  • Bušenja rupa za spiralni povez i plastični spiralni povez


     

Posebno aktuelna ponuda: 1000 vizit karti - 1200 dinara!!