∗" Papirne kese sa logom vaše firme štampamo za vas sa sjajnom ili mat plastifikacijom." Lep, kvalitetan, najupotrebljiviji reklamni materijal su papirne kese.

Sa logom vaše firme izrađjujemo ih na 170-200 g kunsdruku sa sjajnom i mat plastifikacijom.

Postoji i mogućnost ZLATOTISKA.


Kese se izradjuju u standardnim i vanstandarnim dimenzijama sa kvalitetnim učkurima.

Papirne kese