″Kvalitet, odgovornosti, uvažavanje, poslovnost i građenje dugoročnih poslovnih odnosa.″


 


 

Štampariju  “Aleksandar “

osnovao je 1995.  godine  Aleksandar Babić , kao porodičnu firmu,

sa idejom da se  stečeno znanje i iskustvo prenose sa generacije na generaciju.


Prvo sedište štamparije bilo je u Beogradu, u Knez Danilovoj ulici.

Adrese su se menjale ali ne i vizija da samo ime štamparije predstavlja sinonim kvaliteta, odgovornosti,uvažavanja, poslovnosti i gradjenja dugoročnih poslovnih odnosa.


Misijom da svakom komitentu priđemo sa punim poštovanjem i uvažavanjem bez obzira na tiraž i veličinu štampe, rasli smo zajedno sa mnogim preduzećima, postali partneri i prijatelji i to je naše najveće bogatstvo.


Od 2000 godine, štamparija uspešno posluje u Pančevu.