∗"Štampamo za vas i  reklamne blokove sa logom vaše firme, u različitim dimenzijama."Kvalitetna blokovska roba na samokopirajućem papiru u željenim dimenzijama.

Mogućnost numeracije i perforacije. 

Blokovska roba