" Fascikle su svakodnevno u našim rukama i zato predstavljaju važan segment reklamnog materijala." 

Potrebne su svakoj firmi, pojedincu, domaćinstvu.

U njima odlažemo privatnu i poslovnu dokimentaciju.


Skoro svakodnevno su nam u rukama i zato predstavljaju  važan segment reklamnog materijala vaše firme. 

Fascikle